Prehliadky - SZITIMED s.r.o.

SZITIMED s.r.o.
Prejsť na obsah

Preventívna prehliadka detí u všeobecného lekára pre deti a dorast

Preventívnu prehliadku detí a mladistvých vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Termíny preventívnych prehliadok u detí sú zväčša zabezpečované bezproblémovo, pretože v rannom veku dieťaťa je kontakt rodiča a lekára pomerne častý aj vďaka tomu, že počet prehliadok je vyšší ako v dospelom veku.


Deti absolvujú u všeobecného lekára pre deti a dorast 9 prehliadok do 1 roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacov, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3 a 15 rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky.

Prehliadku vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast, s ktorým zákonný zástupca dieťaťa - poistenca uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prvá preventívna prehliadka sa spravidla vykonáva do 48 hodín po prepustení novorodenca z pôrodnice alebo z nemocnice. Ide o bazálne vyšetrenie novorodenca, pozostávajúce z komplexného pediatrického vyšetrenia vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa a založenia zdravotnej dokumentácie.


Súčasťou preventívnych prehliadok u detí sú aj laboratórne vyšetrenia. Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov sa u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života.


Následné preventívne prehliadky u dieťaťa sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývin a povinné očkovanie podľa schválenej očkovacej schémy. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a  zraková ostrosť. Lekár overí lateralitu, znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný vývoj a stav psychického vývoja, pátra sa po telesných deformitách a  prejavoch porúch správania. Hodnotí sa sociálna situácia. Podľa veku sa posudzujú zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove.


Odmerá sa krvný tlak a opakovane sa vyšetruje moč (v 3. roku života, v  5. roku života, v  6. roku života alebo v  7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku, v  9. roku života, v  11. roku života, v  13. roku života, v  15. roku života). V 11. a  17 roku života sa vykonáva aj odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov.


Nemenej dôležité je aj pravidelné poradenstvo rodičom pri každej preventívnej prehliadke.
Rodičia majú práve tu priestor na otázky týkajúce sa zdravotného stavu ich dieťaťa.

V posledných rokoch sa detská preventívna prehliadka rozšírila v 11. a 17. roku života o sledovanie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meraním hladiny cholesterolu v krvi
a vyšetrenie triacylglycerolov. Včasná identifikácia dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najlepším preventívnym opatrením pre zabránenie vzniku srdcovocievnych ochorení v produktívnom veku života. V prípade potreby sa dieťa odosiela na potrebné odborné vyšetrenia.

Zdroj VšZP

Posledná aktualizácia 12. 6. 2024
© Copyright • SZITIMED s.r.o. 2014 - 2024 • Všetky práva vyhradené • Webdesign D I F O ®

Návrat na obsah